Buza Kwamadoda: Iyiphi Into Engacabangi Kakhulu Oyenze Kulo nyaka?

Sizonikeza laba bantu abanobugebengu inzuzo yokungabaza futhi sicabange ukuthi benze izinto ezinhle, futhi.